ผู้บริหาร

นายยรรยง ณ ร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/02/2012
ปรับปรุง 12/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 144076
Page Views 179298
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกัญธิกา คงชุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ สังข์สุข
ครู คศ.2
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ผู้ดูแลระบบ Admin   037 383985